ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล

ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนที่ Mae Cha Rao Farmhouse School

โรงพยาบาลแม่สอด-ราม ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนที่ Mae Cha Rao Farmhouse School (แม่จะเรา ฟาร์มเฮ้าส์ สคูล) ให้กับเด็กๆ