แพทย์ประจำโรงพยาบาล

รายนามแพทย์

 • นพ.แสงโรจน์ ประดับแก้ว

  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
  ดูแลผู้ป่วยทางอายุรกรรม ศูนย์ศัลยกรรม รักษาและผ่าตัดศัลยกรรม
  สาขาและความเชี่ยวชาญ
  - ศัลยกรรมทั่วไป
  - ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
  การศึกษา
  - แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  วุฒิบัตร
  - Membership of Asian Surgical Association(FASA)
  ตารางการทำงาน
  • วันจันทร์ 08.00 - 17.00 17.30 - 20.00
  • วันอังคาร 08.00 - 17.00 17.30 - 20.00
  • วันพุธ 08.00 - 17.00 17.30 - 20.00
  • วันพฤหัสบดี 08.00 - 17.00 17.30 - 20.00
  • วันศุกร์ 08.00 - 17.00
  • วันอาทิตย์ 17.30 - 20.00
  • สีแดง: คลินิกพิเศษนอกเวลา
 • นพ.กิจจา สนิทประชากร

  แพทย์ประจำ
  - ฝ่ายดูแลผู้ป่วยทางอายุรกรรม
  สาขาและความเชี่ยวชาญ
  -
  การศึกษา
  -
  วุฒิบัตร
  ตารางการทำงาน
  • วันจันทร์ 08.00 - 17.00
  • วันอังคาร 08.00 - 17.00
  • วันพุธ 08.00 - 17.00
  • วันพฤหัสบดี 08.00 - 17.00
  • วันศุกร์ 08.00 - 17.00
 • นพ.บัญชา ติงรัตนสุวรรณ

  แพทย์ประจำ
  - ฝ่ายดูแลผู้ป่วยทางอายุรกรรม
  สาขาและความเชี่ยวชาญ
  -
  การศึกษา
  วุฒิบัตร
  ตารางการทำงาน
  • วันจันทร์ 09.00 - 12.00 17.30 - 20.00
  • วันอังคาร 09.00 - 12.00
  • วันพุธ 09.00 - 12.00
  • วันพฤหัสบดี 09.00 - 12.00
  • วันศุกร์ 09.00 - 12.00
  • วันเสาร์ 09.00 - 12.00
  • สีแดง: คลินิกพิเศษนอกเวลา
 • นพ.จันทร์คำ บุญมาก

  แพทย์ประจำ
  - ฝ่ายดูแลผู้ป่วยทางอายุรกรรม ศูนย์ศัลยกรรม รักษาและผ่าตัดศัลยกรรม
  สาขาและความเชี่ยวชาญ
  - ศัลยกรรมทั่วไป
  การศึกษา
  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วุฒิบัตร
  ตารางการทำงาน
  • วันจันทร์ 08.30 - 16.00
  • วันอังคาร 08.30 - 16.00
  • วันพุธ 08.30 - 16.00
  • วันพฤหัสบดี 08.30 - 16.00
  • วันศุกร์ 08.30 - 16.00
 • พญ.ธิตินาถ ลิมปธนโชติ

  แพทย์ประจำ
  - ฝ่ายดูแลผู้ป่วยทางกุมารเวชศาสตร์ ศูนย์สุขภาพเด็ก(คลีนิกเด็ก)
  สาขาและความเชี่ยวชาญ
  - กุมารเวชศาสตร์
  การศึกษา
  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วุฒิบัตร

  -

  ตารางการทำงาน
  • วันจันทร์ 10.00 - 17.00 17.30 - 20.00
  • วันอังคาร 10.00 - 12.00 14.00 - 16.00
  • วันพุธ 10.00 - 17.00
  • วันพฤหัสบดี 10.00 - 12.00 14.00 - 16.00 17.30 - 20.00
  • วันศุกร์ 10.00 - 17.00
  • วันอาทิตย์ 09.00 - 12.00
  • สีแดง: คลินิกพิเศษนอกเวลา
 • พญ.จุฑามาศ ติงรัตนสุวรรณ

  แพทย์ประจำ
  -
  สาขาและความเชี่ยวชาญ
  -
  การศึกษา
  -
  วุฒิบัตร
  -
  ตารางการทำงาน
  • วันจันทร์ 09.00 - 12.00 17.30 - 20.00
  • วันอังคาร 09.00 - 12.00
  • วันพุธ 09.00 - 12.00
  • วันพฤหัสบดี 09.00 - 12.00
  • วันศุกร์ 09.00 - 12.00
  • วันเสาร์ 09.00 - 12.00
  • สีแดง: คลินิกพิเศษนอกเวลา
 • นพ.ฉัฐวัฒน์ จึงกิจรุ่งโรจน์

  แพทย์ประจำ
  -
  สาขาและความเชี่ยวชาญ
  -
  การศึกษา
  -
  วุฒิบัตร
  -
  ตารางการทำงาน
  • วันอังคาร 14.00 - 17.00
  • วันศุกร์ 14.00 - 17.00
  • สีแดง: คลินิกพิเศษนอกเวลา
 • นพ.พิสิฐ ลิมปธนโชติ

  แพทย์ประจำ
  -
  สาขาและความเชี่ยวชาญ
  -
  การศึกษา
  - แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  วุฒิบัตร
  -
  ตารางการทำงาน