ตารางเวรแพทย์

ตารางการทำงานของแพทย์

 • ตารางทำงานแพทย์ประจำ


  นพ.แสงโรจน์ ประดับแก้ว
  ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
  ดูแลผู้ป่วยทางอายุรกรรม ศูนย์ศัลยกรรม รักษาและผ่าตัดศัลยกรรม
  เวลาทำงาน:
  08:00-17:00 จันทร์-ศุกร์
  คลินิคพิเศษนอกเวลา:
  17:30-20:00 จันทร์-พฤหัสบดี,อาทิตย์
  นพ.กิจจา สนิทประชากร
  ดูแลผู้ป่วยทางอายุรกรรม ศูนย์ศัลยกรรม รักษาและผ่าตัดศัลยกรรม
  เวลาทำงาน:
  08:00-17:00 จันทร์-ศุกร์
   
  นพ.จันทร์คำ บุญมาก
  ดูแลผู้ป่วยทางอายุรกรรม ศูนย์ศัลยกรรม รักษาและผ่าตัดศัลยกรรม
  เวลาทำงาน:
  08:30-16:00 จันทร์-ศุกร์
  นพ.ฉัฐวัฒน์ จึงกิจรุ่งโรจน์
  ดูแลผู้ป่วยทางอายุรกรรม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน หู คอ จมูก
  คลินิคพิเศษนอกเวลา:
  14:00-17:00 อังคาร, ศุกร์

  ตารางทำงานแพทย์ Part-Time


  นพ.บัญชา ติงรัตนสุวรรณ
  ดูแลผู้ป่วยทางอายุรกรรม
  เวลาทำงาน:
  09:00-12:00 จันทร์-ศุกร์
  คลินิคพิเศษนอกเวลา:
  17:30-20:00 จันทร์
  09:00-12:00 เสาร์
  พญ.จุฑามาศ ติงรัตนสุวรรณ
  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านรังษี
  เวลาทำงาน:
  09:00-12:00 จันทร์-ศุกร์
  คลินิคพิเศษนอกเวลา:
  17:30-20:00 จันทร์
  09:00-12:00 เสาร์
   
  พญ.ธิตินาถ ลิมปธนโชติ
  ดูแลผู้ป่วยเด็ก กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์กุมารเวช
  เวลาทำงาน:
  10:00-17:00 จันทร์, พุธ, ศุกร์
  10:00-12:00, 14:00-16:00 อังคาร, พฤหัสบดี
  คลินิคพิเศษนอกเวลา:
  17:30-20:00 จันทร์, พฤหัสบดี
  09:00-12:00 อาทิตย์
  นพ.พิสิฐ ลิมปธนโชติ

  ตารางแพทย์เวรนอกเวลา เดือนกุมภาพันธ์


  อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
       
  1
  08:00-07:59(24 Hr)
  นพ.จงกิจวัตร
  ออร์โธปิดิกด์
  นพ.อติวุธ
  2
  08:00-07:59(24 Hr)
  นพ.จงกิจวัตร
  ออร์โธปิดิกด์
  นพ.อติวุธ
  3
  17:00-20:00
  นพ.พิสิทธิศักดิ์
  20:00-08:00
  นพ.จันทร์คำ
  ออร์โธปิดิกด์
  นพ.อติวุธ
  4
  08:00-07:59(24 Hr)
  นพ.อดุลย์กฤต
  ออร์โธปิดิกด์
  นพ.อติวุธ
  5
  08:00-07:59(24 Hr)
  นพ.ยุพาวดี
  ออร์โธปิดิกด์
  นพ.อติวุธ
  6
  08:00-07:59(24 Hr)
  นพ.จงกิจวัตร
  ออร์โธปิดิกด์
  นพ.อติวุธ
  7
  08:00-07:59(24 Hr)
  นพ.จงกิจวัตร
  ออร์โธปิดิกด์
  นพ.อติวุธ
  8
  08:00-07:59(24 Hr)
  พญ.นันทิยา
  ออร์โธปิดิกด์
  นพ.อติวุธ
  9
  08:00-07:59(24 Hr)
  นพ.สุทัศน์
  ออร์โธปิดิกด์
  นพ.อติวุธ
  10
  17:00-20:00
  นพ.กิจจา
  20:00-08:00
  นพ.จันทร์คำ
  ออร์โธปิดิกด์
  นพ.อติวุธ
  11
  08:00-07:59(24 Hr)
  นพ.ยุพาวดี
  ออร์โธปิดิกด์
  นพ.อติวุธ
  12
  08:00-07:59(24 Hr)
  นพ.ยุพาวดี
  ออร์โธปิดิกด์
  นพ.อติวุธ
  13
  08:00-12:00
  นพ.บัญชา
  12:00-08:00
  นพ.จงกิจวัตร
  ออร์โธปิดิกด์
  นพ.อติวุธ
  14
  08:00-07:59(24 Hr)
  นพ.นันทิยา
  ออร์โธปิดิกด์
  นพ.อติวุธ
  15
  08:00-07:59(24 Hr)
  นพ.สุทัศน์
  ออร์โธปิดิกด์
  นพ.อติวุธ
  16
  08:00-07:59(24 Hr)
  นพ.จงกิจวัตร
  ออร์โธปิดิกด์
  นพ.เกรียงไกร
  17
  17:00-20:00
  นพ.กิจจา
  20:00-08:00
  นพ.จันทร์คำ
  ออร์โธปิดิกด์
  นพ.เกรียงไกร
  18
  08:00-07:59(24 Hr)
  พญ.นันทิยา
  ออร์โธปิดิกด์
  นพ.เกรียงไกร
  19
  12:00-17:00
  นพ.จงกิจวัตร
  17:00-20:00
  นพ.แสงโรจน์
  20:00-08:00
  นพ.จงกิจวัตร
  ออร์โธปิดิกด์
  นพ.เกรียงไกร
  20
  08:00-07:59(24 Hr)
  พญ.ยุพาวดี
  ออร์โธปิดิกด์
  นพ.เกรียงไกร
  21
  08:00-07:59(24 Hr)
  นพ.นันทิยา
  ออร์โธปิดิกด์
  นพ.เกรียงไกร
  22
  08:00-07:59(24 Hr)
  นพ.สุทัศน์
  ออร์โธปิดิกด์
  นพ.เกรียงไกร
  23
  08:00-07:59(24 Hr)
  พญ.ยุพาวดี
  ออร์โธปิดิกด์
  นพ.เกรียงไกร
  24
  17:00-20:00
  พญ.ยุพาวดี
  20:00-08:00
  นพ.จงกิจวัตร
  ออร์โธปิดิกด์
  นพ.เกรียงไกร
  25
  08:00-07:59(24 Hr)
  นพ.อดุลย์กฤต
  ออร์โธปิดิกด์
  นพ.เกรียงไกร
  26
  08:00-07:59(24 Hr)
  นพ.อดุลย์กฤต
  ออร์โธปิดิกด์
  นพ.เกรียงไกร
  27
  08:00-07:59(24 Hr)
  นพ.จงกิจวัตร
  ออร์โธปิดิกด์
  นพ.เกรียงไกร
  28
  08:00-07:59(24 Hr)
  นพ.นันทิยา
  ออร์โธปิดิกด์
  นพ.เกรียงไกร