ประวัติโรงพยาบาล

ประวัติ พ.ศ.2537- ปัจจุบัน

2537
  • โรงพยาบาลพะวอ จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2537 ภายใต้ชื่อ บริษัท โรงพยาบาลพะวอ จำกัด
  • เป็นโรงพยาบาลเอกชน แห่งเดียวใน จังหวัดตาก
  • โรงพยาบาลพะวอ เปิดให้บริการอาคาร 7 ชั้น สามารถรับผู้ป่วยในได้ถึง 100 เตียง
2554
  • ได้เปลี่ยนชื่อจาก โรงพยาบาลพะวอ เป็น โรงพยาบาลแม่สอด-ราม เมื่อ สิงหาคม 2554