บัตรสมาชิก

โปรแกรมตรวจสุขภาพของบัตรสมาชิก

ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(CBC)
ระดับน้ำตาลในเลือด(FBS)
ระดับไขมันในเลือด(Cholesterol, Triglyceride)
ระดับไขมันความหนาแน่นสูง(HDL-C)
ระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ(LDL-C)
การทำงานของตับ(AST, ALT, ALP)
หาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี(HBs Ag)
หาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี(Anti Hbc)
หาภูมิต้านทานต่อไวรัสตับอักเสบ บี(Anti Hbs)
หาภูมิต้านทานต่อไวรัสตับอักเสบ ซี(Anti HCV)
การทำงานของไต(BUN, Creatinine)
ระดับกรดยูริคในเลือด(Uric Acid)
ระดับบิลิรูบิน(Direct Bilirubin, Total Bilirubin)
ระดับโปรตีนในเลือด(Albumin, Globulin, Total Protein)
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์(TSH, FT4)
คัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ(AFP)
คัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้(CEA)
คัดกรองหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก หรือหามะเร็งปากมดลูก(PSA or Path Test)
ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์(U/A)
หาภาวะการมีเลือดออกในอุจาระ(Stool Occult Blood)
เอกซเรย์ทรวงอก(CXR)
เอกซเรย์ช่องท้อง(KUB)
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง แบบไม่ฉีดสารทึบรังสี(CT-Brain Non Contrast)
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด(U/S Whole Abdomen)
ตรวจคลื่นหัวใจ(EKG)
ตรวจวัดสัญญาณชีพ(Vital Sign)
ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทาง(Physical Examination)
ส่วนลดค่าหัองพัก ค่ายาและเวชภัณฑ์ เป็นเวลา 2 ปี (%) 10% 15% 20%
คูปองส่วนลดค่าห้องพัก(มูลค่าใบละ 1,000 บาท) 1 ใบ 2 ใบ 3 ใบ
ชุดของขวัญแทนคำขอบคุณ 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด
รวมรายการที่ได้รับทั้งหมด 30 35 38
 


1. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ หากอดนอนจะทำให้ผลการตรวจผิดปกติ โดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ อุณหภูมิของร่างกาย อาจทำให้แพทย์ไม่สามารถประเมินได้ว่ามีความผิดปกติจริงหรือไม่
2. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนตรวจ(สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)
3. กรุณางดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนตรวจสุขภาพเนื่องจากยาและแอลกอฮอล์ อาจมีผลต่อการตรวจบางอย่าง ควรแจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบก่อน
4. หากท่านกำลังรับประทานยาเพื่อควบคุมความดันโลหิต ท่านสามารถรับประทานต่อได้ตามที่แพทย์แนะนำ
5. หากท่านมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจ
หรือรายงานจากแพทย์มาด้วย เพื่อประกอบการวินิจฉัย
6. ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
7. สำหรับสุภาพสตรี ไม่ควรอยู่ในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน
หากมีประจำเดือน ให้งดตรวจปัสสาวะ เพราะเลือดจะปนเปื้อนในปัสสาวะ
มีผลต่อการแปลผลการตรวจ
8. กรณีสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนตรวจเอกซเรย์
9. การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด ให้ผู้ป่วยกลั้นปัสสาวะก่อนตรวจ
เพื่อการวินิจฉัยที่ชัดเจนขึ้น
10. ท่านสามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพได้ทุกวัน เวลา 07.00 - 16.00 น.