ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล

บริจาคหลอดไฟ รร.บ้านหนองน้ำเขียว และ รร.ตำรวจตระเวนชายแดนศึกษาสงเคราะห์ 2

โรงพยาบาลแม่สอด-ราม ร่วมบริจาคหลอดไฟ ให้กับทางโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว จำนวน 325 หลอด และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศึกษาสงเคราะห์ 2 บ้านโกช่วย จำนวน 225 หลอด เพื่อให้แสงสว่างแก่เด็กๆให้มีอนาคตที่สดใส