ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล

ออกหน่วยปฐมพยาบาล ในงานประเพณีเทกระจาด แจกทาน ณ ศาลเจ้าจีนปุงเฒ่ากงม่า

โรงพยาบาลแม่สอด-ราม ออกหน่วยปฐมพยาบาล ในงานประเพณีเทกระจาด แจกทาน ณ ศาลเจ้าจีนปุงเฒ่ากงม่า แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล