ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล

ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด

โรงพยาบาลแม่สอด-ราม นำโดย อาจารย์แสงโรจน์ ประดับแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำทีมร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ร่วมหารือเครือข่าย งานสาธารณสุขชุมชน