บริการห้องพัก Deluxe

ห้อง Deluxe

ประเภทห้องพัก
Deluxe

  • ค่าบริการห้องพัก1,900
  • ค่าบริการ รพ.100
  • ค่าบริการพยาบาล500
  • ค่าอาหาร250