บริการห้องพัก Superior

ห้อง Superior

ประเภทห้องพัก
Superior

  • ค่าบริการห้องพัก950
  • ค่าบริการ รพ.100
  • ค่าบริการพยาบาล500
  • ค่าอาหาร250