บริการห้องพัก VIP

ห้อง VIP

ประเภทห้องพัก
VIP

  • ค่าบริการห้องพัก1,700
  • ค่าบริการ รพ.100
  • ค่าบริการพยาบาล500
  • ค่าอาหาร250